نسخه دری از الف تا یا سال 1391

نسخه دری از الف تا یا سال 1391

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
زبان دری
تاریخ نشر می 27, 2012
مجموع صفحات ٣۶٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
نسخه دهم نشریه مهم واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان رهنمای اصطلاحات ، ساختارها، میکانیزم ها ، و ادارات هماهنګ کننده است که در تلاش های مدد رسانی در افغانستان نقش بارزی را ایفا مینمایند. هدف این رهنما تضمین یک لغتنامه واحد و درک همه جانبه از خدمات موجود در کشور است. علاوه بر فهرست اصطلاحات و چارت های ساختاری نهاد های مدد رسان رهنمای مذکور در بر گیرنده نقشه ها و رهنمای تماس ها برای تسهیل تامین ارتباط با فعالین امداد رسان در کشورنیز میباشد. از الف تا یا یک سند “برجسته” است که هر سال تجدید و به نشر میرسد. نسخه امسال شامل موارد جدید زیر است: به همکاری بانک جهانی یک بخش جدید تحت عنوان معلومات مختصر در باره ۳۴ ولایت افغانستان، ارائه کننده شاخص های کلیدی انکشاف در برابر معیارهای تعیین شده ملی است رهنمای رسانه ها: رادیو، تلویزیون و رسانه های چاپی درافغانستان به ترتیب ولایات، به همکاری و حسن نیت، نی – حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان.

فلتر جستجو

to


x