از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 01, 2013
مجموع صفحات ٢۶۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید چاپ می گردد. این رهنمود موارد ذیل را فراهم می سازد: طیف وسیعی از اصطلاحات مربوط به کمک ها و بازیگران، نگاهی گذرا بر سیستم حکومتی افغانستان، توضیحنامه های سیاسی ولایتی، سلسله از نقشه های کشور و شهر ها، اسناد کلیدی پایه، و یک فهرست گسترده از تماس ها که شامل نهاد های دولتی، غیر دولتی، کمک دهندگان و بازیگران بین المللی می باشد. ارقام به کار رفته در این رهنمود به طور کلی به دالر امریکایی می باشد. این رهنمود به زبانهای دری و پشتو نیز چاپ می شود.

فلتر جستجو

to


x