تمام شرط بندی ها منع اند:جوانب دستیابی به توافقات و کنترول مواد مخدر در هلمند و ننگرهار در آستانه انتقال

تمام شرط بندی ها منع اند:جوانب دستیابی به توافقات و کنترول مواد مخدر در هلمند و ننگرهار در آستانه انتقال

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 30, 2014
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

موضوع تولید غیرقانونی مواد مخدر به گونه گسترده ای پالیسی برنامه ها در افغانستان را به هم زده است. برعلاوه تمرکز فزاینده همکاران خارجی افغانستان روی سیاست خروج مطابق به خواسته های مطلوب در کوتاه مدت که در آن موضوع مواد مخدر به نوعی مورد قضاوت قرار گرفته است. میزان کشت کوکنار از بلندترین حد آن یعنی 197،000 هکتار زمین در سال 2007 به 123،000 هکتار زمین در سال 2010 کاهش یافته است

فلتر جستجو

to


x