اقتصاد بلخ در دوره انتقال

اقتصاد بلخ در دوره انتقال

Back

نکات برجسته

نویسندگان پاول فیشستین, اسلام الدین همکی, محمد قاسم
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 23, 2013
مجموع صفحات ۵٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

در حالی که بسیاری از تحلیل ها و مباحث در بارۀ روند انتقال در ۲۰۱۴ میلادی حول مسایل امنیتی و مالی می چرخد، ولی تاثیرات اقتصادی ناشی از کاهش نیروها به طور فزاینده ای موجب نگرانی شده است. تاثیرات اقتصادی مذکور هم به طور مستقیم ناشی از تقلیل خرید اجناس و خدمات، و هم به طور غیر مستقیم ناشی می شود از کند شدن فعالیت های انکشافی که با آن حضور نظامیان نیز همراه بوده است، بدیهی است که کاهش مصارف جامعۀ بین المللی بالای اقتصاد افغانستان تاثیر منفی بر جای می گذارد، ولی روی میزان و وسعت آن توافق نظری وجود ندارد. تحلیل ها نشان می دهد که بیشترین تاثیرات روی ولایاتی بر جای خواهد بود که زیادترین کمک ها را دریافت داشته اند. در بخش خدمات، ترانسپورت و سایر بخش هایی که به خاطر مصارف تمویل کننده گان جان گرفته بودند، تاثیرات مذکور را دریافت داشته اند احساس خواهند نمود.

فلتر جستجو

to


x