په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا : د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیريال چمتو كول

په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا : د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیريال چمتو كول

Back

برجسته ټکي

لیکوالان Production During Times of Instability
ټایپول Production During Times of Instability
موضوع Production During Times of Instability
ژبه پښتو
د خپرېدو نېټه سنبله ۲۰, ۱۳۹۲
ټولټال مخونه ٤
د لاسرسي وړ په پشتو
تشریح

د نوموړى څيړنې موندنې څرګندوي چې په اقتصاد كې د پراخى پاليسى د چاپیريال په چوكاټ كى د افغانى ښځو نابسيا او لږ ګډون (مشاركت) د ټولنيزو – فرهنګى ژورو ريښو لرونكى خنډونو په كتاركى شميرل كيږي.

د پلټنې فلټر

to


x