حقوق زنان ، برابری جنسیتی، و روند انتقال:حفظ دستاورد ها و حرکت به سوی آینده

حقوق زنان ، برابری جنسیتی، و روند انتقال:حفظ دستاورد ها و حرکت به سوی آینده

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 24, 2013
مجموع صفحات ٧٧
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی فصل جدیدی از فرصت ها و تغییرات برای زنان افغان ورق خورد. این تحقیق در پی بررسی دستاورد های زنان و دختران افغان در یک دهه گذشته، و رد یابی موانع ومشکلاتی که افغانستان را از رفتن به سوی برابری جنسیتی باز می دارد، است. با توجه به نزدیک شدن سال ۲۰۱۴ میلادی، نویسندگان این پژوهش باور دارند که عدم سرمایه گذاری کافی بالای زنان و دختران افغان، مانعی برسر راه رشد اقتصادی و توسعه بیشتر افغانستان خواهد بود.

فلتر جستجو

to


x