مسامحه و تغافل: مبارزه با مواد مخدر در روند انتقال

مسامحه و تغافل: مبارزه با مواد مخدر در روند انتقال

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد, پاول فیشستین
تایپ کردن مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشریه سنبله ۲۱, ۱۳۹۲
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
اضح است که تولید و تجارت مواد مخدر تاثیر برجسته بالاى چشم انداز اقتصادى، سیاسى و امنیتى و حتا جغرافیایى افغانستان پس از انتقال مسوولیت ها خواهد داشت. سطح کشت کوکنار از دیر باز روند صعودى داشته است؛ تخمین زده مى شود که ساحات مورد کشت در سال 2012 میلادى 18 درصد افزایش پیدا کرده و ً احتمالا در چند سال آینده بیشتر هم خواهد شد. این روند با تعاملات و شکل گیرى اتحاد ها در واکنش به شرایط و فعل و انفعالات دوران پس از انتقال مسوولیت هاى امنیتى از ناتو به نیروهاى افغان، تشدید شده مى تواند

فلتر جستجو

to


x