حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان : موردِ مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان : موردِ مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

Back

نکات برجسته

نویسندگان ونسنت تاماس, مجیب احمد عزیزی, احسان الله غفوری
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 12, 2013
مجموع صفحات ١٣٨
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

با وجود آنکه درطول یک دهه گذشته، پژوهش های قابل توجهی در عرصه عدالت وپروسه حل اختلافات مربوط به مسائل مدنی وجزایی در افغانستان صورت گرفته، مطالعاتِ معضلات مربوط به آب به صورت چشمگیری محدود بوده است.این تحقیق که تلاشی است برای پرکردن این خلاء، به طور خاص روی مسایل مربوط به حقوق آب وحل وفصل اختلافات مربوط به تقسیم آب درسطوح مختلف هیدرولیکی واجتماعی درحوزه سر پل که در شمال غرب افغانستان موقعیت دارد، متمرکزاست. در جریان این تحقیق فاصله ای که بین شیوه مروج مدیریت آب و نمونه های «اداره بهتر آب » که در قانون آب تصویب شده در سال 2009 بازتاب یافته است، مورد بررسی قرار می گیرد.

فلتر جستجو

to


x