تقوم سال ۱۴۰۰

تقوم سال ۱۴۰۰

Back

نکات برجسته

نویسندگان
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 05, 2021
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جنتری سال ۱۴۰۰ شمسی را تهیه و خدمت همکاران این اداره تقدیم میدارد.

فلتر جستجو

to


x