اردوی ملی افغانستان: بقا و ثبات فراتر از جنبه های مالی

اردوی ملی افغانستان: بقا و ثبات فراتر از جنبه های مالی

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر انتونیو جیستوزی, پیتر کوینتین
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 08, 2014
مجموع صفحات ۵۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
بنا به تصور رایج، اردوی ملی افغانستان یکی از موفقترین و قویترین نهاد های ایجاد شده پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان به حساب می آید. با کاهش نیروهای بین المللی و انتقال مسوولیت ها به نیروهای افغان، مهمترین آزمایش در برابر اردوی ملی تامین مستقلانۀ امنیت و رویارویی با دشمنان بدون حمایت نیروهای خارجی است. در این تحقیق به یک سلسله کمبودات و خلاها در اردوی ملی که بالای قابلیت آن در امر مبارزه با شورشیان تاثیر منفی بر جای می گذارد، پرداخته شده است.

فلتر جستجو

to


x