تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی بالای رفع محرومیت اجتماعی بر اساس یافته ها و مدارک به دست آمده از افغانستان، بنگلادیش، هند و نیپال

تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی بالای رفع محرومیت اجتماعی بر اساس یافته ها و مدارک به دست آمده از افغانستان، بنگلادیش، هند و نیپال

Back

نکات برجسته

نویسندگان بیکن بابا جانیان, جسیکا حاگن زنکر, ریـبـکا هـولمــس
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 20, 2014
مجموع صفحات ۴۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

مباحثات حول اهداف انکشافی پس از سال ۲۰۱۵ میلادی و اصل شمولیت عام برنامه های انکشافی توانسته است که علاقۀ جهانی را به موضوع نابرابری و نقش حمایت ها و خدمات اجتماعی در همگرایی، شمولیت و رفع محرومیت به سوی خود جلب نماید. شواهد فراوان در مورد گسترش نابرابری و فقر نهادینه و ساختاری متداوم، پژوهشگران و متخصصان توسعه را بر آن وا داشته تا با تدوین پالیسی ها به محرومیت گروه های مشخص از روند توسعه و همچنان زندگی اجتماعی و سیاسی بپردازند.

فلتر جستجو

to


x