از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 18, 2016
مجموع صفحات ٢۶٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید و نشر می گردد.

فلتر جستجو

to


x