سیاست و حکومتداری ولایتی درافغانستان: ولایت ننگرهار

سیاست و حکومتداری ولایتی درافغانستان: ولایت ننگرهار

Back

نکات برجسته

نویسندگان اشلی جکسن
نوع نشریه مقاله در حال انکشاف
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 15, 2014
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
معمولا، حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد چندپارچه و شکننده توصیف گردیده است. هرچند که حکومت مرکزی در موارد بسیاری، به ویژه فراتر از پایتخت، به درستی و با موثریت لازم عمل نکرده است، اما این به معنای آن نیست که کشور در سطح ولایات با اغتشاش و بی نظمی مواجه می باشد. این تحقیق به دنبال ارزیابی پالیسی ها و برنامه هایی است که هدف آن عملی ساختن نظریات جامعۀ بین المللی در مورد حکومتداری و ارایۀ خدمات در افغانستان، و از جانب دیگر بررسی و درک نقاط مشترک- و همچنان تصادم- ایده ها و برنامه های مذکور با مناسبات و روابط قدرت موجود در سطح منطقه ای و ولایتی در این کشور، می باشد.

فلتر جستجو

to


x