رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری میزگرد

رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری میزگرد

Back

نکات برجسته

نویسندگان Production During Times of Instability
تایپ کردن تشریح برنامه
موضوع Production During Times of Instability
زبان دری
تاریخ نشریه ثور ۲۱, ۱۳۹۳
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در دری
تشریح

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، دومین میزگرد را در مورد مطالعه: “رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری” به تاریخ یازدهم می در کابل برگزار کرد. این تحقیق با حمایت سخاوتمندانه انستتیوت صلح ایالات متحده آمریکا انجام شده است. در این میزگرد که نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگانی از دانشگاه کابل، شماری از تمویل کنندگان و برخی از مدیران رسانه ها حضور داشتند، غزال حارس، نویسنده این گزارش، دریافت ها و پیشنهادات این مطالعه را ارایه کرد.

فلتر جستجو

to


x