رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری

رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری

Back

نکات برجسته

نویسندگان غزال حارس
نوع نشریه تشریح برنامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 11, 2014
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در دری
تشریح

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، دومین میزگرد را در مورد مطالعه: “رسیدگی به شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری” به تاریخ یازدهم می در کابل برگزار کرد. این تحقیق با حمایت سخاوتمندانه انستتیوت صلح ایالات متحده آمریکا انجام شده است. در این میزگرد که نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگانی از دانشگاه کابل، شماری از تمویل کنندگان و برخی از مدیران رسانه ها حضور داشتند، غزال حارس، نویسنده این گزارش، دریافت ها و پیشنهادات این مطالعه را ارایه کرد.

فلتر جستجو

to


x