درک پیچیدگی های معضلات مربوط به آب در افغانستان

درک پیچیدگی های معضلات مربوط به آب در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ونسنت تاماس
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 24, 2014
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

از آب به عنوان "منبع معضلات " در افغانستان یاد می شود. اما، مطالعاتی که روی این موضوع صورت گرفته است محدود به  سروی هایی بوده که هیچکدام از یکطرف یافته های قابل  توجهی در مورد ماهیت به اصطلاح "معضلات آب" ارایه نتوانسته اند واز جانب دیگر شیوه هایی را که نهاد های محلی توسط آن  قواعد  مدیریت آب  و یا پیچیدگی های روند اجتماعی را که برای حل آنها لازم است، شکل می دهند نشاندهی نکرده اند.

فلتر جستجو

to


x