وضعیت میکانیزم منازعات انتخاباتی در افغانستان

وضعیت میکانیزم منازعات انتخاباتی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ارونی جیا کودی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 20, 2014
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

افغانستان در سال ۲۰۱۰ با وضعیت بی سابقه ای مواجه شد که با وجود موجودیت دو نهاد مسول برای رسیدگی به بی نظمی های انتخاباتی٬ حکومت برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی به اقدامی در مغایرت با قانون اساسی دست زد.

فلتر جستجو

to


x