وضعیت میکانیزم منازعات انتخاباتی در افغانستان

وضعیت میکانیزم منازعات انتخاباتی در افغانستان

Back

Highlights

Authors ارونی جیا کودی
Type پالیسی نامه
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication اکتبر 20, 2014
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description

افغانستان در سال ۲۰۱۰ با وضعیت بی سابقه ای مواجه شد که با وجود موجودیت دو نهاد مسول برای رسیدگی به بی نظمی های انتخاباتی٬ حکومت برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی به اقدامی در مغایرت با قانون اساسی دست زد.

SEARCH FILTER

to


x