په افغانستان کې د ټاکنیزو اختلافونو په اړه د کار د ډول وضعیت

په افغانستان کې د ټاکنیزو اختلافونو په اړه د کار د ډول وضعیت

Back

Highlights

Authors ارونی جیا کودی
Type د پالیسۍ نوټ
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication نوومبر 12, 2014
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
په ۲۰۱۰ کال کې افغانستان له یوه بیساری وضعیت سره مخامخ شو، سره له دې چې د ټاکنیزو بی قاعده ګیو (بینظمیو) د سمون لپاره دوو ادارو وجود درلود، اجرائیه قوې د اساسی قانون له حکمونو څخه جلا یوه بله اداره جوړه کړه، چې د ټاکنیزو شکایتونو په هکله پریکړې وکړی. په قانونی چوکاټ کې پیچلتوب او د غزنی په ولایت کې ناڅاپی او غیر مترقبه ټاکنیزو پایلو د ټاکنو په اړه ډیر شکایتونه رامینځ ته کړل. اجرائیه قوه چې د ټاکنیزو ادارو له غبرګون څخه راضی نه وه یوه خاصه ټاکنیزه محکمه یی جوړه کړه ترڅو د ناراضو نوماندانو شکایتونو ته بیا کتنه وکړی. سترې محکمې د خپل خصوصیت له مخې د اجرائیه قوې خوا ونیوله او د نوموړې محکمې جوړیدل یی تائید کړل او هغې ته یې اجازه ورکړه تر څورایې د شته قوانینو او طرزالعملونو پر خلاف، بیا له سره وشمیری.

SEARCH FILTER

to


x