نا امیدی یا امید؟ کوکنار و معیشت روستایی

نا امیدی یا امید؟ کوکنار و معیشت روستایی

Back

نکات برجسته

نویسندگان پاول فیشستین
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 20, 2016
مجموع صفحات ٧١
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور جستجو و بررسی پویایی کشت کوکنار در جریان سه سال زراعتی 2010-2011 و 2012-2013 کار ساحوی این تحقیق را در ولایات بدخشان، بلخ، هلمند و ننگرهار انجام داده است. در این تحقیق، برنامه های دولت، تاریخچه پالیسی ها، و شیوه های که آن پالیسی ها و برنامه ها روی توانمندی مردم جهت تامین معیشت و زنده گی شان تاثیر گذار بوده است، بررسی شده اند.

فلتر جستجو

to


x