مروری بر حقوق اساسی شهروندان: چالش ها و فرصت ها

مروری بر حقوق اساسی شهروندان: چالش ها و فرصت ها

Back

Highlights

Authors داکتر رنگین دادفر سپنتا
Type مطالعه موردی
Theme مصئونیت اجتماعی
Language دری
Date of Publication اکتبر 29, 2014
Total Pages ۴٩
Available In English | پشتو | دری
Description
قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان ( 1382 )، با آنکه داراى پاره اى ناهمگونى ها و اشکالات زبانى است اما در امر تسجیل حقوقو آزادیهاى اساسى شهروندان گام بزرگى به پیش است. در این قانون، حقوق اساسى شهروندان مانند اصل برابرى، صیانت از کرامت انسان، ممنوعیت تبعیض، حق آزادى، آزادى بیان، دسترسى به اطلاعات، محرمیت و آزادى ارتباطات، حق دادخواهى در برابراعمال خلاف قانون اداره، حق مسکن و تعلیم و تربیه شهروندان مدون شده اند.

SEARCH FILTER

to


x