د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه: ننګونې او فرصتونه

د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه: ننګونې او فرصتونه

Back

Highlights

Authors داکتر رنګین دادفر سپنتا
Type موضوعې څېړنه
Theme ټولنیز خوندیتوب
Language پښتو
Date of Publication دسمبر 10, 2014
Total Pages ۵٧
Available In English | پشتو | دری
Description

د افغانستان د اسلامی جمهوریت د (1382) کال اساسی قانون چې د یو لړ نا انډولۍ او ژبنیو ستونزو څخه ډک قانون دی، خو بیا هم د دغه هیواد د وګړو د اساسی حقونو د خوندیتوب لپاره هماغومره ګټور قانون دی چې موږ یې ستر ګام بللی شو. په دغه قانون کې د خلکو اساسی حقونه لکه د وګړو تر منځ برابروالی، د انسانی کرامتونو خوندیتوب، پر تبعیض لګیدلی بندیزونه، د ازادی حق، د بیان ازادی، اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی، د اړیکو ازادی او محرمیت، د قانون خلاف غږ پورته کونه او د خلکو لپاره د زده کړې او استوګنې برابرول ټول هغه څیزونه دی چې په دغه قانون کې تسجیل شویدی.

SEARCH FILTER

to


x