د کار بازار، ټولنیزه نابرابری او د کابل ګنډونکی.

د کار بازار، ټولنیزه نابرابری او د کابل ګنډونکی.

Back

Highlights

Authors ریچارد مالت, آدم پین
Type د پالیسۍ نوټ
Theme ټولنیز خوندیتوب
Language پښتو
Date of Publication اپریل 22, 2015
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description

دا څیړنه په دې باندې د پوهیدلو لپاره ده چې د کار بازارونه څنګه په ناامنه او خوځیدونکو شرایطو کې په واقعیت کې کار کوی. دا څیړنه د هغو ځوانو ښځو او نارینه وو د کار د تجربو د ارزونې له لارې ترسره کیږی چې د کابل، افغانستان د ګنډلو په سکتور او برخه کې کار کوی. خیاطی او ګنډل د افغانستان په ښاری سیمو کې د هر بل سکتور په پرتله ډیرې ښځی په کار ګوماری، او په عین حال کې په ښاری ځایونو کې د نارینه وو د ګومارلو څلورمه لویه ساحه شمیرل کیږی. په دې توګه دغه برخه د جنسیت پراساس د کار د بازار د تحلیل لپاره خورا ښه فرصت برابروی.

SEARCH FILTER

to


x