سیاست و حکومت در افغانستان: مورد ولایت ننگرهار

سیاست و حکومت در افغانستان: مورد ولایت ننگرهار

Back

نکات برجسته

نویسندگان اشلی جکسن
نوع نشریه مقاله در حال انکشاف
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 24, 2016
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
دولت افغانستان است که اغلب به عنوان تکه تکه و شکننده توصیف کرد. در بسیاری از موارد، دولت مرکزی به عنوان عدم عمل به طور موثر، به خصوص فراتر از پایتخت مشاهده شده است. این به این معنا نیست که اختلال در سطح منطقه ای یا استانی وجود دارد. تا به امروز، در دستور کار حکومت جامعه بین المللی همواره شکست خورده به نظر و به اندازه کافی رسیدگی به رسمی، واقعیت بر مبنای رابطه، چگونه افغان عملکرد نهادهای دولتی

فلتر جستجو

to


x