از الف تا یا: کتاب رهنما برای کمک به افغانستان – نسخه سیزدهم 1394

از الف تا یا: کتاب رهنما برای کمک به افغانستان – نسخه سیزدهم 1394

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 24, 2015
مجموع صفحات ٢٧٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
نسخه یازدهم از A  تا Z راهنمای در حال حاضر در دسترس است. این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید چاپ می گردد. این رهنمود موارد ذیل را فراهم می سازد: طیف وسیعی از اصطلاحات مربوط به کمک ها و بازیگران، نگاهی گذرا بر سیستم حکومتی افغانستان، توضیحنامه های سیاسی ولایتی، سلسله از نقشه های کشور و شهر ها، اسناد کلیدی پایه، و یک فهرست گسترده از تماس ها که شامل نهاد های دولتی، غیر دولتی، کمک دهندگان و بازیگران بین المللی می باشد.

فلتر جستجو

to


x