په افغانستان کی د قواوو جلاوالی: تیوری او عمل

په افغانستان کی د قواوو جلاوالی: تیوری او عمل

Back

Highlights

Authors ارونی جیا کودی
Theme اساسی قانون
Language پښتو
Date of Publication مې 11, 2015
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description

د تاریخی او عملی لاملونو په سبب د ۲۰۰۴ کال د اساسی قانون مسوده لیکونکو قوی او غښتلې اجرائیه قوه غوره کړه. قدرت نه یوازې په مرکز کې تمرکز پیداکړ بلکې اجرائیه قوې ته پراخ واکونه ورکړل شول ترڅو ټول دولت وچلوی. اجرائیه څانګې ته ډیر واک ورکړل شو چې قوانین جوړ کړی او د قضائیه قوې په ټولو کچو کې ټاکنې په غاړه واخلی. په دې ډول د دولت ددرې څانګو ترمینځ د قواوو جلاوالی او انډول خورا ډیر کمزوری شو. د نتیجې په توګه، د اجرائیه قوې ډیرغښتلی کیدل په افغانستان کې د اساسی قانون شته والی په تیره لسیزه کې له ډیروسترو ستونزو سره مخامخ کړ. په دغې مودې کې ډیرې لانجمنې پیښې رامینځ ته شوی. د بیلګی په توګه د اساسی قانون د ۷۹ مې مادې پراساس د تقنینی فرمانونو صادرول او همدا ډول په قضائیه قوې کې د لوړ پوړو چارواکو په ټاکلو کې د اساسی قانون اصولو ته نه پاملرنه ناوړه اقدامات وو.

SEARCH FILTER

to


x