سیاسی سازی لیسه های افغانستان

سیاسی سازی لیسه های افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان علی محمد علی, داکتر انتونیو جیستوزی
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 12, 2015
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان، پدیده تازه ای نیست. در جریان دهه های 1960 و 1970 میلادی، احزاب سیاسی جدید این کشور، مکاتب و پوهنتون ها را به حیث بسترایده آل و مطلوب جلب و جذب اعضا شناسایی کرده بودند. استادان و معلمین، شمار زیادی از اعضای احزاب چپی و اسلام گرا را تشکیل می دادند و از همین رهگذر، این احزاب به محصلین و متعلمین دسترسی داشتند و دارای اقتدار اخلاقی برای تحت تأثیر قرار دادن آنها بودند. بر علاوه، راه های جایگزین محدودی برای تبلیغ سیاسی در کشوری وجود داشت که فاقد طبقه کارگر یا اتحادیه های صنفی بزرگ بود و حکومت سعی داشت تا مانع ظهور احزاب سیاسی شود. بنابراین، نحوه رویکرد و برخورد سازمان های سیاسی با لیسه ها در افغانستان امروزی، حایز اهمیت است.

فلتر جستجو

to


x