رسیدن به نقطه اوج: فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان

رسیدن به نقطه اوج: فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر انتونیو جیستوزی, علی محمد علی
تایپ کردن مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشریه عقرب ۱۸, ۱۳۹۴
مجموع صفحات ۵٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در سال ۲۰۱۰، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مطالعه ای را در مورد محصلان پوهنتون ها و گرایش‌های سیاسی آن ها انجام داد. در عوض، پروژه کنونی برآموزش در لیسه های دولتی تمرکز دارد. بخش همراه این مطالعه تحت عنوان "سیاسی شدن لیسه های افغانستان"، یافته های سروی لیسه ها در ده ولایت افغانستان را خلاصه سازی می کند. اگرچه این گزارش از یافته های سروی استفاده می کند، اما بر علاوه سعی دارد تا الگوهای شناسایی شده در سروی را از طریق مواد جمع آوری شده در مصاحبه های کیفی توضیح دهد.

فلتر جستجو

to


x