یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در ولایت بلخ، می 2015 میلادی کوکنار و معیشت روستایی

یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در ولایت بلخ، می 2015 میلادی کوکنار و معیشت روستایی

Back

نکات برجسته

نویسندگان پاول فیشستین
تایپ کردن پالیسی نامه
موضوع Production During Times of Instability
زبان دری
تاریخ نشریه عقرب ۱۳, ۱۳۹۴
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این یادداشت شرحی از یافته های ابتدایی به دست آمده از کار  ساحه‌یی در ده روستای ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخ در جریان دو هفته نخست می 2015 میلادی است. مناطق مذکور که در غرب شهر مزارشریف قرار دارند، از جمله مناطق نسبتا امن این ولایت به شمار آمده که خانواده ها از زمان ممنوعیت کشت کوکنار در سال 2007 میلادی به صورت غیر متداوم و مقطعی دست به کشت کوکنار زده اند.

فلتر جستجو

to


x