یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در ولایت بلخ، می 2015 میلادی کوکنار و معیشت روستایی

یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در ولایت بلخ، می 2015 میلادی کوکنار و معیشت روستایی

Back

Highlights

Authors پاول فیشستین
Type پالیسی نامه
Theme مصئونیت اجتماعی
Language دری
Date of Publication نوامبر 04, 2015
Total Pages ١٠
Available In English | پشتو | دری
Description

این یادداشت شرحی از یافته های ابتدایی به دست آمده از کار  ساحه‌یی در ده روستای ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخ در جریان دو هفته نخست می 2015 میلادی است. مناطق مذکور که در غرب شهر مزارشریف قرار دارند، از جمله مناطق نسبتا امن این ولایت به شمار آمده که خانواده ها از زمان ممنوعیت کشت کوکنار در سال 2007 میلادی به صورت غیر متداوم و مقطعی دست به کشت کوکنار زده اند.

SEARCH FILTER

to


x