یادداشت مختصر بر تحقیق ساحوی در ولایت قندهار، دسامبر 2015 الی جنوری 2016 : کوکنار و معیشت روستایی

یادداشت مختصر بر تحقیق ساحوی در ولایت قندهار، دسامبر 2015 الی جنوری 2016 : کوکنار و معیشت روستایی

Back

نکات برجسته

نویسندگان پاول فیشستین
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر می 04, 2016
مجموع صفحات ١٣
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این یادداشت مختصر در برگیرنده بررسی های ابتدایی به دست آمده از کار ساحوی در ده ساحه مربوط به ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و ژیری ولایت قندهار است که بین 14 دسامبر 2015 الی 8 جنوری 2016 میلادی صورت گرفت

در سال های 2014/2015 میلادی، بر اساس معلومات دفتر موادمخدر و جرایم سازمان ملل متحد  در ولایت قندهار 21،020 هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار داشت که از این لحاظ پس از ولایات هلمند و فراه در مقام سوم قرار گرفت. اما با این حال، در مقایسه با سال 2013/2014 میلادی، در این ولایت میزان زمین های تحت کشت کوکنار 38 درصد کاهش داشته است

فلتر جستجو

to


x