یادداشت مختصر بر تحقیق ساحوی در ولایت قندهار، دسامبر 2015 الی جنوری 2016 : کوکنار و معیشت روستایی

یادداشت مختصر بر تحقیق ساحوی در ولایت قندهار، دسامبر 2015 الی جنوری 2016 : کوکنار و معیشت روستایی

Back

Highlights

Authors پاول فیشستین
Type مقاله مسأله محور
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication می 04, 2016
Total Pages ١٣
Available In English | پشتو | دری
Description

این یادداشت مختصر در برگیرنده بررسی های ابتدایی به دست آمده از کار ساحوی در ده ساحه مربوط به ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و ژیری ولایت قندهار است که بین 14 دسامبر 2015 الی 8 جنوری 2016 میلادی صورت گرفت

در سال های 2014/2015 میلادی، بر اساس معلومات دفتر موادمخدر و جرایم سازمان ملل متحد  در ولایت قندهار 21،020 هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار داشت که از این لحاظ پس از ولایات هلمند و فراه در مقام سوم قرار گرفت. اما با این حال، در مقایسه با سال 2013/2014 میلادی، در این ولایت میزان زمین های تحت کشت کوکنار 38 درصد کاهش داشته است

SEARCH FILTER

to


x