عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

Back

Highlights

Authors جاوید نورانی, لین دی بروکری
Type مقاله مسأله محور
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication می 09, 2016
Total Pages ۶٠
Available In English | پشتو | دری
Description
این نخستین مقالۀ موضوعی در ارتباط به ادارۀ معادن است که در ماه ثور سال ۱۳۹۵ در اختیار همگان قرار گرفت. ارزش مجموعی معادن افغانستان ۱ الی ۳ تریلیون دالر تخمین زده می شود و موادی چون سنگ های گرانبها، مرمر، طلا، ذغال، لاجورد، آهن، مس، سنگ های معدنی، تیل و گاز را در بر می گیرد. قسمت اعظم استخراج با وسایل دستی در مقیاس کوچک و متوسط صورت می گیرد. به تعداد ۱۰ هزار ساحۀ معدنی بیرون از کنترول حکومت قراردارد، در آن مناطق هنوز هم خشونت و جنگ جریان دارد که در نتیجه حکومت عواید زیادی از بابت استخراج غیر قانونی معادن رااز دست می دهد.

SEARCH FILTER

to


x