نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان اورځلا نعمت, کیرن ورنر
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 25, 2017
مجموع صفحات ۶٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در افغانستان تعریف جامعه مدنی در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها همچنین شامل شورا‌ها، جرگه‌ها، شوراهای انکشافی محلی و دیگر سازه‌های سنتی و نماینده‌گان مانند علماء یا ملکان/بزرگان می‌باشد. با توجه به ساختارهای دولتی به گونه‌ی سنتی ضعیف، این سازمان‌ها یک جنبه لرزان از سیستم حکومت‌داری افغانستان را تشکیل می‌دهند. آنها قابلیت از بین بردن فاصله/خلاء بین مردم و دولت را دارند که این می‌تواند روی تصمیم‌گیری‌های سیاسی، روند ساخت و تدوین پالیسی‌ها بنابر خواست‌های مردم، موثر واقع شود. تقویت جامعه مدنی در نتیجه می تواند به حسابدهی و به ارائه خدمات بهتر کمک و در نتیجه زیر بنای مشروعیت دولت و نهادهای آن باشد.

فلتر جستجو

to


x