نزدیک ساختن دولت با مردم: غیر متمرکز ساختن پلانگذاری و بودجه سازی در افغانستان

نزدیک ساختن دولت با مردم: غیر متمرکز ساختن پلانگذاری و بودجه سازی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان نعمت الله بیژن, فرحت امیل, هارون نایب خیل
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 30, 2016
مجموع صفحات ۵٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این مقاله، در مورد پلانگذاری و بودجه سازی ولایتی که در جوزا سال 1395 بدسترس عام قرار گرفته است، فرآیندهای عمومی مدیریت مالی و شرکای آنرا مورد ارزیابی قرار میدهد. با توجه به فقدان یک چارچوب روشن حکومتداری محلی، تمرکز اصلاحات اولیه بالای تقویت نمودن مدیریت مالی عامه در مرکز بوده است. این روش نتوانسته است که اولویت های محلی را به طور موثر شناسایی و تمویل، ظرفیت های محلی را تقویت نموده و مشارکت محلی را افزایش دهد.

فلتر جستجو

to


x