حکومتداری محلی در افغانستان

حکومتداری محلی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان یان کولر, کریستوف گوستونی, بصیر فدا, آریا نجات
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 10, 2016
مجموع صفحات ۶۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
یک دولت خود مختار و مدرن برای افغانستان نیازمند یک نظام حکومتداری کارا و پاسخگو می باشد. هرچند که در راستای دولت سازی مرکزی سرمایه گذاری کلانی صورت گرفته است، ولی این کوششها با رویکرد توجه به عامل حکومتداری محلی در سطوح ولایات و ولسوالی ها صورت نگرفته است، که این بی توجهی پیامد هایی ذیل را دربر داشته است: • تفکیک قوا میان قوه های اجرائیه، مقننه و قضائیه در سطح حکومتهای محلی روشن نیست. • سیاست حکومتداری محلی، بشدت پیچیده و بغرنج است. • قانونگذاری برای نهاد های نمایندگی محلی، که در فرجام باید منجر به انتقال قدرت ومسئولیت ها به نهاد های محلی گردد، به ناکامی مواجه می شود. • سیاست های تمویل کنندگان نیز باعث نا هماهنگی در بین ساختارهای دولتی گردیده است.

فلتر جستجو

to


x