په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولی

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولی

Back

Highlights

Authors یان کولر, بصیر فدا, کریستوف گوستونی, آریا نجات
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication اګست 10, 2016
Total Pages ۶٨
Available In English | پشتو | دری
Description
دغه پروګرام چې د جرمنی او افغان همکارانو لخوا پیل شوی، ډېر په وخت کار دی، ځکه چې زموږ په هېواد کې د حکومتولۍ د تګلارو په اړه بحث ته زمینه برابروی. څېړونکی او تګلاره جوړوونکی د حکومتولۍ په برخه کې د پرمختیایی همکارۍ د پیاوړی کولو په موخه د بحث او خبرو د ودې لپاره د شواهدو له مخې تر لاسه شوې پوهه او نظرونه ورسره شریکوی. د ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ کال لپاره د دغه پروګرام د شپږو غوره شویو موضوعاتو له ډلې یوه ” په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولی: د ولسوالیو او کلیو د استازیتوب اوسنی وضعیت او راتلونکی“ ده. په دې څیړنه کې په افغانستان کې سیمه ییزې حکومتولۍ ته پېښې ننګونې او فرصتونه وړاندې کېږی. په دې څیړنپاڼه کې همداراز په افغانستان کې د کلیو او ولسوالیو د استازیتوب په اړه عملی شواهد او پایلې هم وړاندې کیږی. افغان حکومت د عامه چوپړونو په وړاندې کولو کې ښه والی راوستو ته ژمن دی. خو دا کار یوازې سیمه ییزې کچې ته د یو څه واک د ورکولو په صورت کې شونی دی. په حقیقت کې، د بیلګې په توګه د وخت په تیرېدو ولایتونو ته د ۴۰ سلنه پلان او عملی کولو د واک د لیږد په اړه پیاوړې سیاسی اراده شته.

SEARCH FILTER

to


x