واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به “داکتر اورځلا اشرف نعمت” رئیس جدید این نهاد صمیمانه خوش آمدید می گوید

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به “داکتر اورځلا اشرف نعمت” رئیس جدید این نهاد صمیمانه خوش آمدید می گوید

Back

نکات برجسته

نویسندگان AREU
تایپ کردن Production During Times of Instability
موضوع Production During Times of Instability
زبان دری
تاریخ نشریه عقرب ۱۸, ۱۳۹۵
مجموع صفحات ٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

داکتر اورځلا اشرف نعمت یکی از فعالان و پژوهشگران برجستۀ افغان می باشد که به سطح بین المللی شناخته شده است. نامبرده کارشناس مردم شناسی می باشد که سند دکتری خود را در مطالعات انکشافی از پوهنځی مطالعات مشرق زمین و آفریقایی پوهنتون لندن و سند ماستری اش را در بخش برنامه ریزی انکشافی از کالج دانشگاهی لندن به دست آورده است

فلتر جستجو

to


x