حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دتلیف کامیر, ذبیح الله عیسی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 23, 2017
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
شرایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو بوده و عمدتاً کنترول نشده، و به شکل شهرک های غیررسمی ساخته شده است. این شهرک ها از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون سیستم آبرسانی، مدیریت فاضلاب و زباله ها، دسترسی آسان جوانان به مکاتب و زمین های بازی و محلات کار مناسب مردان و زنان برخوردار نیستند. تمامی این تسهیلات در مفکورۀ «شهر خوب » شامل بوده و قرار است که با همکاری نزدیکِ ادارات ملی و بین المللی و ساکنین مربوطه ایجاد شوند و ساختارهای اداری شهرها از شاروالی گرفته تا ناحیه، گذر و شوراهای انکشافی محلی نقش های مشخصی در این عرصه ایفا نمایند.

فلتر جستجو

to


x