خلاصه ای در مورد منازعه کوچی – زمینداران در افغانستان

خلاصه ای در مورد منازعه کوچی – زمینداران در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر انتونیو جیستوزی
نوع نشریه چکیده
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 24, 2017
مجموع صفحات ١٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژه ای را که توسط اتحادیۀ اروپا تمویل گردیده، در ماه دسامبر  ۲۰۱۶ راه اندازی کرد: «تلاش تحقیقی سه جانبه در زمینه های اساسی مدیریت منابع طبیعی  پالیسی زون غذایی، آب های زیرزمینی و منافع در حال تغییر افراد ذینفع در درگیری میان ساکنان محل و کوچی ها» که درگیری کوچی ها – زمینداران  را شامل می شود. این پروژه طی یک دورۀ سه ساله تکمیل و مراحل مختلف را دربر خواهد گرفت. کار ساحوی این پروژه  شامل ۱۶مورد مطالعات موردی در سراسر افغانستان می شود که از جمله هفت مورد آن شاهد اولین موج کار ساحوی بود که در جریان مرحلۀ اول اجراء گردید. این پروژه همچنین شامل مصاحبه ها با مقامات دولتی، رهبران جامعه و سایر ناظران منازعه در کابل و ولایات است. این گزارش خلاصه، مختصری از یافته های مقدماتی مرحله اول است که از هفت مورد مطالعات موردی استخراج شده است. کار پیگیری نه تنها شامل مطالعات موردی بیشتر و مصاحبه های عمده با ناظران منازعه خواهد بود، بلکه مصاحبه های اضافی در هفت مورد مطالعات موردی خواهد بود که در این گزارش مختصر مقدماتی آمده است.

فلتر جستجو

to


x