په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکی لپاره وړاندیزونه

په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکی لپاره وړاندیزونه

Back

Highlights

Authors کاوون کاکړ, توماس کریمر, همایون رووفی
Type د پالیسۍ نوټ
Theme اساسی قانون
Language پښتو
Date of Publication اګست 22, 2017
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
په ۲۰۰۱ کال کې له واک نه د طالبانو له پرځیدلو وروسته، افغان مشران د یوه نوی ډیموکراتیک افغان دولت د بنسټونو د جوړولو لپاره سره راغونډ شول. د بُن په کنفرانس کې پلان وشو چې په ۲۰۰۴ کال کې باید د یوه نوی اساسی قانون مسوده جوړه او تصویب شی او په هیواد کې دې د ولسمشرۍ د لمړنی انتخاباتو لار پرانیستل شی. دیارلس کاله وروسته، مناسبه به وی چې د افغانستان د اساسی قانون ارزونه د غوره شوی حکومتی سیستم په پرمختګ کې وشی او په ځانګړی توګه، دې ته وکتل شی چې آیا په اوسنۍ بڼه کې اجرائیه قوه د هیواد اړتیاو ته ځواب وای که نه. دغه لیکنه په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل ته کتنه کوی. د افغانستان د اساسی قانون تاریخی پس منظر ته په کتلو سره، دغه مطالعه هڅه کوی چې د افغانستان د ملی یووالی اوسنی حکومت تاریخی مبحث ته پریږدی، له تیرو تجاربو نه زده کړو ته اشاره وکړی او د اساسی قانون له اړخه، د راتلونکی لپاره واقعبینانه او رغنده وړاندیزونه وړاندې کړی.

SEARCH FILTER

to


x