واقعاً بی پیشینه: زون غذایی هلمند چگونه از افزایش ظرفیت تولید تریاک در این ولایت حمایت کرده است؟

واقعاً بی پیشینه: زون غذایی هلمند چگونه از افزایش ظرفیت تولید تریاک در این ولایت حمایت کرده است؟

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 15, 2018
مجموع صفحات ۶٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
هدف ایجاد زون غذایی هلمند کاهش سریع و قابل ملاحظۀ کشت کوکنار بود. این برنامه بطور مستقیم از جانب حکومت های انگلستان و ایالات متحده با فراهم کردن مبلغ 12 تا 18 ملیون دالر سالانه در خلال خزان سال های 2008  و 2012 تمویل میگردید. این برنامه موازی با افزایش گستردۀ تعداد نیرو های نظامی بین المللی و افغان که در هلمند میجنگیدند و افزایش کمک های انکشافی تحت عنوان" موج بزرگ/ خیزاب"، تطبیق گردید. در دوران فعالیت زون غذایی و خیزش متذکره، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مساعدت کرد تا حاکمیت خود را در سراسر هلمند مرکزی گسترش دهد؛ پایگاه های نظامی در سر هر دوراهی تأسیس گردید، دسترسی به خدمات حکومتی مانند صحت و معارف بطور اساسی بهتر شد، سطح کشت کوکنار بشکل دراماتیک از 103590 هکتار در سال 2008  به53307  هکتار در سال 2012 کاهش پیدا کرد. ولی این مسایل فعلا در کدام وضعیت قرار دارند، یعنی پنج سال بعد از پایان یافتن زون غذایی ۲ ۵ هلمند و سه سال بعد از خروج نیرو های نظامی از هلمند؟ این گزارش با استفاده از کار عمیق ساحوی و با استفاده از تصاویر بسیار واضح در خلال سال های 2008 و 2017 این موضوع را آشکار ساخته است که زون غذایی هلمند و خیزش متذکره چقدر غیر پایدار ثابت گردیده است.

فلتر جستجو

to


x