بررسی پاسخ اتحادیه اروپا به بحران در افغانستان

بررسی پاسخ اتحادیه اروپا به بحران در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان چونا آر. ایچاویز, قیوم سروش
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 05, 2019
مجموع صفحات ٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
اتحادیۀ اروپا همراه با کشورهای عضو این اتحادیه از تمویل کنندگان کلیدی افغانستان بوده و تقریبا ۸ ملیارد یورو را از سال  ۲۰۰۲- ۲۰۱۰ به افغانستان کمک کرده است. اتحادیۀ اروپا با همکاری شرکای بین المللی، در تلاش هایش به منظور با ثبات سازی و بازسازی افغانستان نقش عمده ای بازی کرده است. بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱،‌ جامعه جهانی،‌ همراه با نخبگان سیاسی مختلف افغان، در کنفرانس بن شرکت نمودند که منجر به موافقتنامه بن گردید. بر اساس این موافقتنامه،‌ حکومت موقت افغانستان تاسیس و نیروهای نظامی بین المللی جهت کمک به اداره جدید در تامین امنیت کابل و دیگر ولایات کشور به افغانستان اعزام گردیدند. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن توافق کردند تا حکومت افغانستان را در ایجاد یک چارچوب قوی حاکمیت قانون در کشور کمک نمایند.

فلتر جستجو

to


x