نوع شناسی منازعۀ کوچی- ده نشین در افغانستان

نوع شناسی منازعۀ کوچی- ده نشین در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد, داکتر انتونیو جیستوزی
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 26, 2018
مجموع صفحات ۴٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در حالیکه منازعه روی سرحدات و زمانبندی مهاجرت یک ویژگی دیرینهء روابط کوچی/ ده نشین در افغانستان میباشد، این پروژۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دریافته که انواع منازعات جدیدی بروز کرده است. احزاب، سازمان ها و لابی های سیاسی نقش بزرگتری را امروز در افغانستان نسبت به زمان قبل از جنگ بازی میکنند و جمعیت افغانستان در اقدامات جمعی، توانایی بسیار زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده است. شکل بسیار مهم منازعۀ کوچی/ ده نشین فعلاً روی سوء استفاده از زمین های دولتی و معمولاً چراگاه ها است. هردو، یعنی ده نشینان و کوچی های که جایی شده اند در نتیجۀ فشار نفوس و توسعۀ شهری، تلاش میکنند تا بر چراگاه ها ساختمان بسازند یا آنرا کشت کنند. به طور خلاصه، نتایج این نظرسنجی، دو نوع منازعه را نشان میدهد: ممانعت ده نشینان برای دسترسی کوچی ها به علفچرها و رقابت میان ده نشین و جمعیت کوچی روی سوء استفاده از زمین علفچر.

فلتر جستجو

to


x