بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار کردن قاچاق انسان در افغانستان

بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار کردن قاچاق انسان در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ولی محمد کندیوال
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 27, 2018
مجموع صفحات ۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
تازه ترین گزارش که در مورد"قاچاق انسان" توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا به چاپ رسیده است، افغانستان را به مثابه کشور منبع، ترانزیت و مقصد برای قاچاق مردان، زنان و اطفالی میداند که تابع کار اجباری، و قاچاق برای استفاده جنسی اند. گزارش نشان میدهد که حکومت افغانستان بصورت کامل با حداقل معیارهای محو قاچاق انسان خود را تطابق نداده است؛ ولی با این حال، ادعا میکند که برای رسیدن به این هدف تلاشهای قابل ملاحظه ای را انجام میدهد. این پالیسی نامه، خلاصه یافته های مطالعه نقشه راه را که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و گروه حاکمیت امنیSGG) ) در سالهای 2015 و 2016 انجام گردیده، ارائه مینماید. یادداشت نامبرده پیشنهاداتی را به حکومت افغانستان و نیز جامعه بین المللی ارائه مینماید تا اقدامات لازم را برای بلندبردن ظرفیت حکومت افغانستان و تجهیز آن با وسایل مورد نیاز به منظور ارائه پاسخ قوی و جامع برای رفع این معضل، اتخاذ نماید.

فلتر جستجو

to


x