بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار کردن قاچاق انسان در افغانستان

بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار کردن قاچاق انسان در افغانستان

Back

Highlights

Authors ولی محمد کندیوال
Type پالیسی نامه
Theme مصئونیت اجتماعی
Language دری
Date of Publication سپتامبر 27, 2018
Total Pages ۶
Available In English | پشتو | دری
Description
تازه ترین گزارش که در مورد"قاچاق انسان" توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا به چاپ رسیده است، افغانستان را به مثابه کشور منبع، ترانزیت و مقصد برای قاچاق مردان، زنان و اطفالی میداند که تابع کار اجباری، و قاچاق برای استفاده جنسی اند. گزارش نشان میدهد که حکومت افغانستان بصورت کامل با حداقل معیارهای محو قاچاق انسان خود را تطابق نداده است؛ ولی با این حال، ادعا میکند که برای رسیدن به این هدف تلاشهای قابل ملاحظه ای را انجام میدهد. این پالیسی نامه، خلاصه یافته های مطالعه نقشه راه را که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و گروه حاکمیت امنیSGG) ) در سالهای 2015 و 2016 انجام گردیده، ارائه مینماید. یادداشت نامبرده پیشنهاداتی را به حکومت افغانستان و نیز جامعه بین المللی ارائه مینماید تا اقدامات لازم را برای بلندبردن ظرفیت حکومت افغانستان و تجهیز آن با وسایل مورد نیاز به منظور ارائه پاسخ قوی و جامع برای رفع این معضل، اتخاذ نماید.

SEARCH FILTER

to


x