نقش دولت افغانستان در مدیریت کوچ نشینی و منازعات میان کوچی ها – ده نشینان

نقش دولت افغانستان در مدیریت کوچ نشینی و منازعات میان کوچی ها – ده نشینان

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر انتونیو جیستوزی
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 12, 2019
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
مقاله کنونی بر نقش دولت افغانستان قبل از وقوع جنگهای 1978 میلادی که تا هنوز هم ادامه یافته است، متمرکز است؛ اما بیشتر روی نقش امروزی دولت در مدیریت منازعات میان کوچی ها و ده نشینان و همچنان این که، این نقش چگونه میتواند در آینده متحول شود، میپردازد. بنابراین، قبل از بحث مفصل روی نقش دولت در حل اختلافات و منازعات، این مقاله ابتدأ بطور خلاصه بر ساختارها و چارچوب های حقوقی مربوطه نظر می اندازد.

فلتر جستجو

to


x