آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود: مواد مخدر غیر قانونی و گفتگوهایی در باب توافق سیاسی در افغانستان

آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود: مواد مخدر غیر قانونی و گفتگوهایی در باب توافق سیاسی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 22, 2019
مجموع صفحات ٣۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
مباحثات جاری در باره صلح و مصالحه، چالش تولید مواد مخدر غیر قانونی را کاملا نادیده گرفته است. با توجه به تحقیقات دراز مدت نویسنده مقاله روی مواد مخدر در افغانستان، این مقاله تحلیل مینماید که مواد مخدر غیر قانونی و معادن نقش بزرگی میتوایند روی تضاد ها داشته باشد. باید به خاطر داشت که تولید و تجارت مواد مخدر غیر قانونی به ذات خود بزرگ ترین سکتور اقتصادی در افغانستان است. تریاک ارزشمندترین محصول زراعتی به قیمت ۸۶۳ میلیون دالر است و بیش از هر صنعت دیگر در افغانستان افراد را استخدام کرده است: معادل ۵۰۰۰۰۰ کارگر تمام وقت. کشت تریاک در سال ۲۰۱۸ تخمینا ۲۶۳۰۰۰ هکتار زمین را اشغال کرده است، سه برابر زمین زیر کشت تریاک در سال ۲۰۰۰ یعنی زمانی که طالبان کشت آن را ممنوع اعلام کرد. برآوردهای محافظه کارانه حاکی از آن که مشتقات تریاک بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی درافغانستان در سال ۲۰۱۸ را تشکیل داده و گروه های مسلح مختلف بیش از ۴۰ میلیون دالر از بابت مالیات بر زنجیره ارزش این محصول به دست آورده است. پیشنهاد تحقیق حاضر این است که با توجه به اهمیت اقتصادی و سیاسی اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان، نابخردانه خواهد بوداگر این مشکل نادیده گرفته شود یا برای حل آن به سیات های ساده انگارانه و وهم آلود توسل جسته شود – به بیان ضرب المثل افغانی که می گوید: آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود.

فلتر جستجو

to


x