زون غذایی هلمند: توهم موفقیت

زون غذایی هلمند: توهم موفقیت

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 22, 2020
مجموع صفحات ٩٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
مقاله کنونی چگونگی شکل گیری زون غذایی هلمند، خاستگاه و طراحان آن و نیز کنشگران مختلف که در تطبیق و چالش های بعدی اجرای آن دخیل بودند، را مستند سازی میکند. با استفاده از کارهای عمیق ساحوی و تصاویری که قبل، در جریان و بعد از تکمیل زون غذایی هلمند جمع آوری شده است، این تحقیق تفاوت میان روایت موفقیت که بر گفتمان آن وقت در باب هلمند مسلط بود و آنچه را که واقعا در ساحه رخ داد، هم در درون محدوده تحت پوشش برنامه و هم خارج آن، بررسی می کند. در مجموع، در یک دوره 11 ساله در همه یا برخی از محلات 28 گانه تحقیق، 4122 مصاحبه خانگی با دهقان ها انجام شد.  تازه ترین کار ساحوی که بخش مهم این گزارش را تشکیل می دهد، متشکل از 300 مصاحبه است که در ماه می 2017 در 12 محل تحقیقاتی در محدوده زون غذایی هلمند و هشت محل تحقیقاتی در شمال کانال بغرا انجام شده است. دور نهایی کار ساحوی در بهار 2018 انجام شد که متشکل از 310 مصاحبه در عین محلات تحقیق است و 52 مصاحبه دیگر با زنانی که در مناطق قبلا صحرایی ساکن اند نیز به عنوان مکمل کارهای قبلی اجرا گردیده است.

فلتر جستجو

to


x