زون غذایی هلمند: توهم موفقیت

زون غذایی هلمند: توهم موفقیت

Back

نکات برجسته

نویسندگان شهلا متین
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 15, 2020
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
تطبیق برنامه زون غذایی هلمند در سال نخست سبب کاهش ۳۷ درصدی کشت کوکنار در این ولایت گردید، از ۱۰۳،۵۹۰ هکتار زمین تخمین شده در سال ۲۰۰۸ به ۶۹،۸۳۳ هکتار در سال ۲۰۰۹. بنابراین، این دستاورد به عنوان یک موفقیت جشن گرفته شد و باعث ترغیب کمک دهندگان و دولت افغانستان برای ایجاد زون های غذایی بیشتر در ولایت های دیگر افغانستان گردید.

فلتر جستجو

to


x