وقتی آب خشک می شود : در حالیکه وضعیت معیشت ۱،۵ میلیون مهاجر در دشتهای جنوب غربی افغانستان رو به نابودی است، چه باید کرد؟

وقتی آب خشک می شود : در حالیکه وضعیت معیشت ۱،۵ میلیون مهاجر در دشتهای جنوب غربی افغانستان رو به نابودی است، چه باید کرد؟

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 11, 2020
مجموع صفحات ١۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
بعد از سقوط رژیم طالبان، مردم شروع به تجاوز به دشت های جنوب غربی افغانستان نمودند و طوری ادعا کردند که این منطقه زمین های شخصی شان است. بعد از سرمایه گذاری معمولی در چاه های کم عمق که قبلا خشکیده بود، بسیاری از ساکنان این منطقه حفر چاه های عمیق تا عمق ۱۳۰  متر را با استفاده از برمه شروع کردند. سپس با استفاده از جنراتورهای دیزلی و پمپ های آبی وارداتی از پاکستان و چین، این دشت های بیابانی را به زمین های حاصلخیز زراعتی تبدیل نمودند.

فلتر جستجو

to


x