همآهنگی ستراتیژیک در افغانستان

همآهنگی ستراتیژیک در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان نیکولاس ستوکتون
نوع نشریه مقاله بحث محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 25, 2002
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این مطالعات بر مبنای مشورت ها با هفتاد نفر از ایالات متحده، اداره موقت و نیروی های آیساف، نیرو های مشترک نظامی-ملکی ائتلاف و موسسات غیر دولتی صورت گرفت. این گزارش مسایل مربوطه انسجام استراتژیک را مشخص میسازد و هدفمند است تا موثریت کمک های بین المللی ارزیابی گردند.

فلتر جستجو

to


x