دیدبان فقر ناشی از کوید-19 در افغانستان

دیدبان فقر ناشی از کوید-19 در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر نوامبر 02, 2022
مجموع صفحات ۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
افغانستان قبل از کوید-۱۹ به دلیل سال‌های طولانی درگیری و خشک‌سالی شدید، از امنیت غذایی برخوردار نبود. اثرات کوید-۱۹وضعیت بسیاری از خانوارهای فقیر روستایی و شهری را بدتر کرده است. تحلیل کمی داده‌های سروی در سراسر کشور نشان می‌دهد که ۶۹ درصد خانوارها قبل از کوید-۱۹ (اکتوبر ۲۰۱۹ تا مارچ ۲۰۲۰) نگران نداشتن غذای کافی برای خوردن بودند، این رقم در ماه‌های اولیه همه‌گیری (اپریل تا سپتامبر ۲۰۲۰) به ۷۶ درصد افزایش یافت. مصاحبه‌ها و بحث‌های گروهی متمرکز برای این بولتن بین ماه جون تا جولای ۲۰۲۱ در مناطق روستایی و شهری در شهر قندهار و ولسوالی دند ولایت قندهار و شهر هرات، و ولسوالی‌های پشتون زرغون و انجیل ولایت هرات انجام شد.

فلتر جستجو

to


x