تلاقی کسب و کار زراعتی با انکشاف بدیل: درس‌هایی برای بازار کالاهای قانونی و غیر قانونی افغانستان

تلاقی کسب و کار زراعتی با انکشاف بدیل: درس‌هایی برای بازار کالاهای قانونی و غیر قانونی افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان آدم پین, محمد حسن وفایی, گلثوم میرزاده, خالد بهزاد, مجیب احمد عزیزی
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر نوامبر 14, 2022
مجموع صفحات ٧۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
گزارش در صدد پاسخ به این سوال است که بازیگران مختلفی که در پروژه مشارکت داشتند، فعالیت‌ها و اثرات پروژه را چگونه می‌بینند و نتایج آن را چگونه قضاوت می‌کنند. گزارش در صدد بررسی دلایل راه‌اندازی پروژه و اثرات آن بر اقتصاد مواد مخدر و فرآیندهای انکشاف در افغانستان است. گزارش حاضر بر اساس اسناد اصلی پروژه CARD-F، پالیسی‌های مربوطه و تحقیقات گذشته تدوین شده است. با استفاده از همین اسناد، پروتکل‌هایی برای دست‌اندرکاران CARD-F، از جمله کارمندان برنامه در کابل، شرکای تطبیق کننده، مقامات دولتی در ولایات، سرمایه گذاران خصوصی، و ذینفعان (beneficiary) مستقیم و غیرمستقیم CARD-F در سطح ولسوالی‌ها و روستاها تدوین شد. ارزیابی‌های ساحوی در دو ولایتی که این پروژه در آنجا تطبیق شد، صورت گرفت: بدخشان (ولسوالی خاش) و ننگرهار (ولسوالی‌های بهسود و کامه).  

فلتر جستجو

to


x