صداهایی از سرزمین های سرحدی 2022

صداهایی از سرزمین های سرحدی 2022

Back

نکات برجسته

نویسندگان
نوع نشریه مقاله تحلیلی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 29, 2022
مجموع صفحات ٩١
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
دومین اثر تحقیقی پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی تحت عنوان صداهای از سرزمین های سرحدی، شواهد جدیدی را در باره ی چگونگی تبدیل اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی به اقتصاد صلح گرد آوری می کند. این تحقیق حاوی داستان های زندگی [مردم] است که در جریان کار ساحوی در هفت منطقه ی سرحدی متاثر از مواد مخدر و جنگ در افغانستان، کلمبیا و میانمار گردآوری گردیده است. این اثر برای طیف وسیعی از مخاطبین از محققین گرفته تا مجریان و پالیسی سازانی که در زمینه های مربوط به مواد مخدر، انکشاف و صلح سازی کار می کنند، تهیه شده است. این داستان ها درک ارزشمندی را از چگونگی تاثیر مواد مخدر غیر قانونی، خشونت و جنگ، فقر و انکشاف و ناامنی و مقاومت بر زندگی روزمره مردم در این مناطق، به دست می دهد. امیدواریم این داستان ها خوانندگان ما را وادار کند در مورد درهم تنیدگی مواد مخدر غیرقانونی، انکشاف و صلح سازی، در حوزه کاری شان تامل کنند و با نگاه انتقادی تر به مساله بپردازند.

فلتر جستجو

to


x